İLAN TARİHİ
2022-05-20 08:44:56

İLAN DETAYLARI
  • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI / UZMANI
  • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI / UZMANI
ARANILAN NİTELİKLER
Entegre Yönetim Sistemleri Uzmanı • İSG-Çevre-Kalite Yönetim Sistemi iyileştirme faaliyetlerini gerçekleştirmek, • 45001 İSG Yönetimi Standardına ve 14001 Çevre Yönetimi Standardına uygun olarak, prosedür, talimat ve formları oluşturmak, güncellemek, gerekli kayıtları tutmak / tutulmasını sağlamak, • İSG kurulunda aktif rol almak, • İSG Kurulunda görüşülen ve aksiyon alınan faaliyetleri takip etmek ve gerçekleştirilmesini sağlamak, • İSG kapsamında saha kontrolleri yapmak, yapılan tüm tatbikatlarda aktif rol almak ve bunlarla ilgili kayıt tutmak, raporlama yapmak, • Yapılan İSG denetimlerinde etkin rol almak, kanıt dokümanları hazırlamak, • Acil durum ekiplerini takip etmek ve bunlarla ilgili dokümanların güncel olmasını sağlamak, • Yangın söndürme cihazlarının takibi ve kontrolünü yapmak, • Kişisel koruyucu donanımın stok ve kullanım durumlarının takibini yapmak ve gerekli ise yeniden sipariş açmak, • İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek, • İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak, • İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak, • Risk değerlendirmesi; İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, • İş başı eğitim ve oryantasyon programlarında aktif rol almak, • Kalite Yönetim Sistemi standartlarına uygun prosedür, talimat ve formları oluşturmak, güncellemek, gerekli kayıtları tutmak / tutulmasını sağlamak, • İç Tetkik Planı’na göre süreçlerde iç denetim yapmak ve raporlandırmak, • Uygunsuzlukların Uygun Olmayan Ürün Kontrolü Süreci’ne göre değerlendirilmesini yapmak, karara bağlamak / bağlanmasını sağlamak, • Şirketin sözleşme gereği yapmak zorunda olduğu işleri sözleşmeye/sipariş emrine uygun olarak yapmak, • Dış tedarikçilere yerinde denetimler yaparak değerlendirilmelerini yapmak, kayıtlarını ERP programında takip etmek, • Süreçleri izlemek, belirlenen kalite hedeflerini ölçmek / ölçülmesini sağlamak ve analizlerini yapmak, • İSG- Çevre Süreçlerini izlemek, belirlenen hedefleri ölçmek / ölçülmesini sağlamak ve analizlerini yapmak, • Veri analizlerini yapmak ve sonuçlara göre gerekli düzeltici faaliyetleri almak / alınmasını sağlamak, • Başarılamayan hedefler ile ilgili analiz sonuçlarına göre gerekli düzeltici faaliyetleri başlatmak ve sonuçlandırılmasını sağlamak, • Atıkların bertarafı veya geri dönüşümü için ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli olan çalışmaları yapmak, tedbirleri almak, • Oluşturulan atık alanlarının kontrolünü yaparak ilgili mevzuatlara göre depolanması ve çevre bilincinin arttırılması ve çalışanların Çevre Yönetim Sistemi konusunda farkındalığının ileri seviyelere taşınması için çalışmalar yapmak, • Üniversitelerin önlisans, lisans ve / veya mühendislik bölümlerinden mezun, • Kalite Yönetim Sistemleri alanında en az 2 yıl deneyimli, • 45001 İSG Yönetimi ve 14001 Çevre Yönetimi Standartları, gereksinimleri ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi, • 45001 İSG Yönetimi Standardına ve 14001 Çevre Yönetimi Standardına uygun olarak doküman oluşturmuş / oluşturabiliyor olmak, • AS 9100 Rev.D – ISO 9001:2015 kalite sistem standartları, gereksinimleri ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi, • İç Tetkikçi sertifikasına sahip, • Savunma Sanayi sektörü konusunda deneyimli, • Talaşlı İmalat Süreçlerine hâkim, • İyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilgisine sahip, • Veri analizi, raporlama ve dokümantasyon becerileri yüksek, • MS Office uygulamalarını ve ERP Programını iyi düzeyde kullanabilen, • Sistemli ve disiplinli bir bakış açısına sahip, • Dikkatli ve özenli çalışma becerisine sahip, • Problem çözme ve takım çalışması yetkinliklerine sahip, • B sınıfı sürücü belgesi sahibi ve aktif olarak araç kullanabilen, • Erkek adaylar için Askerlik yükümlülüğü bulunmayan
İŞ TANIMI
DETAYLAR
Alınacak Personel Sayısı 1
Çalışma Şekli Tam Zamanlı
BAŞVURMAK İÇİN ÜYE OLMALISINIZ